Västra Götalandsregionen ska ta beslut om fortsatt stöttning av samarbeten mellan Högskolan i Skövde samarbetar med Högskolan i Borås. Högskolorna kan få cirka 5 miljoner kronor vardera till två projekt för strategiskt forskningssamarbete.

Det ena projektet handlar om textil, design och hållbar utveckling, det andra om informations- och kommunikationsteknik.

Det är regionutvecklingsnämnden som väntas ta beslutet 18 maj.