För 1000 år sedan fanns det tre städer i dagens Mellansverige. Dessa var Lödöse, Sigtuna och Skara där Skara var den största. Sverige fanns inte utan området var indelat i västra- och östra Götaland, Svealand och Småländerna. Skåne hörde till Danmark och Bohuslän till Norge.

– Det fanns tidigt många kristna i området kring Skara. Det visar utgrävningarna i Varnhem. Redan på 900-talet använde de ett kristet begravningssätt. Arkeologernas fynd har skrivit om historien, säger Sven-Erik Falk.

Storbönderna runt om i bygden uppförde gårdskyrkor och det fanns sannolikt missionärer från England och Tyskland i området. Skara växte och blev ett sakralt och profant centrum med bland annat en viktig handelsplats. Men stiftet grundades i Husaby. Där fanns kungsgården och Olof Skötkonung döptes där. Efter några decennier påbörjades flytten av stiftets verksamhet och domkyrkan till Skara då det blev den naturliga orten för stiftet.

Hur vet man då att det var just 1014 som stiftet grundades? Adam av Bremen var en tysk historiker och verksam på 1000-talet. Han uppger i ett av sina verk att Skara stift grundades det året.

– Det är en så säker källa det kan bli för den här tiden, konstaterar Sven-Erik Falk.

Geografiskt

Vad är då ett stift? Det har två betydelser. Den ena är rent geografiskt. Eftersom Skara stift är Sveriges äldsta tillhörde alla det i början, men ju fler som blev kristna och ju större städerna blev desto mer svårhanterad blev indelningen. Det innebar långa resor för biskopen när han skulle besöka alla församlingarna. Under 1100-talet bildades Linköpings stift, Strängnäs stift, Västerås stift, Eskilstuna stift, Växjö stift och Sigtuna stift. Efter det har det tillkommit fler. Det yngsta är Stockholms stift som grundades 1942. Idag är de sammanlagt 13 stift som har varsin biskop och i Uppsala finns även ärkebiskopen.

Annons

– Gränsdragningarna för stiften justeras lite då och då. Grunden lades på medeltiden och vårt samhälle har ändrats mycket sedan dess, konstaterar Falk.

Hjälpa

Stiftets andra betydelse är en andlig och administrativ organisation som leds av en biskop.

– Den har många olika uppgifter, men man kan beskriva den som en organisation som står för kvalitetssäkring så att Guds ord kan predikas, sammanfattar Sven-Erik Falk.

Stiftet hjälper till med rekrytering av präster, musiker, pedagoger och diakoner och ser till att de sköter sina jobb och får stöd och fortbildning. De hjälper till med ekonomiska och juridiska ärenden, kontrollerar inventarierna, förvaltar gårdar och skogar som tidigare utgjorde grunden för prästernas löner. Sedan ett antal år tillbaka växer det också fram ett nytt område – ett tjänsteproducerande, där stiftet hjälper till med löner, it och sköter växeln åt församlingar i stiftet.

– Stiftet finns till för att hjälpa. Vi har många experter inom bland annat församlingsarbete, förvaltning och juridik som församlingarna och pastoraten kan vända sig till, säger han.

Tillsyn är en viktig del i kvalitetssäkrandet. Biskopen och kontraktsprostarna gör så kallade visitationer.

– Vid visitationerna går man igenom många olika delar till exempel gudstjänstverksamheten och vård- och underhållsplanerna för kyrkorna och inventarierna, säger Falk som några få exempel.

När visitationen är gjord ger biskopen synpunkter på vad som är bra och vad de ska jobba vidare med – kvalitetssäkring med andra ord.