Skaraborgs sjukhus avvikelse från budget 2019 blir minus 116 miljoner kronor, enligt förslaget till årsredovisningen som sjukhusets styrelse ska ta ställning till nästa vecka. Ett underskott i storleksordningen 150 miljoner kronor har förutspåtts en längre tid. Sjukhusets kostnader respektive intäkter uppgår till runt 4,5 miljarder kronor.

I tjänsteutlåtandet för årsredovisningen beskrivs resultatet som ett förbättrat läge jämfört med bedömningen inför 2019. Det framhålls också att genomförda åtgärder har påverkat kostnadsutvecklingen positivt.

Under förra året togs först beslut i regionen om att skriva av tidigare års underskott på sjukhusen, sedan att alla sjukhus hädanefter skulle återställa underskott inom ett år men i höstas drogs detta tillbaka och nu har man tre år på sig att återställa underskott.

Under hösten har Skaraborgs sjukhus väsentligt förbättrat sina siffror för andelen patienter som får vård i tid enligt vårdgarantin. Även under tidigare år har det skett en upphämtning av dessa siffror under hösten.

Måluppfyllelsen för första besök inom 90 dagar var emellertid lägre i december 2019 (78 procent) än i december 2018 (83 procent). Däremot var måluppfyllelsen för operation inom 90 dagar bättre i december 2019 (75 procent) än ett år tidigare (65 procent).

Annons

Antalet nettoårsarbetare har under hösten i medeltal varit 110 färre än under hösten 2018.

Not: I en tidigare version av artikeln uppgavs att underskottet blev 154 miljoner kronor. Det var en uppgift som fanns i handlingarna inför styrelsemötet, men det var en felaktig uppgift som Skaraborgs sjukhus har rättat till.