När tingsrättens dom kom var åklagaren Hampus Sabel var mycket tydlig i sin slutplädering.

– Den åtalades berättelse har ändrats flera gånger och tingsrätten bör lämna den helt utan avseende. Mannen ska dömas för grov mordbrand till sju år och åtta månaders fängelse, menade Sabel.

Det blev sex år.

Alternativa orsaker

Men advokat Staffan Uvabäck skriver att att det kan finnas flera alternativa orsaker till att elden startat. Det kan handla om ett kvarglömt ljus, att någon lagt något brännbart på ett värmeelement eller något helt annat.

I första hand anser man att 21-åringen ska frias från att ha anlagt branden eftersom man inte kunnat slå fast brandorsaken.

I andra hand anser advokaten att om hovrätten kommer fram till att den var anlagd är det inte bevisat vem som var gärningsmannen.

Och om domstolen skulle komma fram till att hans klient är skyldig ska straffet sänkas ordentligt.

Olyckliga omständigheter

Staffan Uvabäck skriver att det är en serie olyckliga omständigheter som gjort att elden inte självdött, men bara för att branden orsakat stora materiella skador innebär det inte att det ska betraktas som grov mordbrand.

Bostadsföretaget Balder har beräknat att det kostar minst 48 miljoner att återställa de tre hyreshusen som skadades i branden.

Dom i HD

Uvabäck hänvisar till en dom i Högsta Domstolen, där rätten slår fast att det faktum att gärningsmannen borde insett att eldsvådan kunde leda till en omfattande förstörelse inte räcker för att den dömde ska bedömas ha varit likgiltig för effekterna. Istället ska det betraktas som ett medvetet risktagande.

Annons

Skaraborgs tingsrätt var av motsatt åsikt.

Att den dömde lämnat vittnesuppgifter om att han tänt på en kvinnas lägenhet till några busspassagerare menar advokaten berodde på att han förstod att han skulle bli misstänkt.

21-åringen ska bara dömas för narkotikabrott och narkotikasmuggling heter det i överklagan.

Läs om tingsrättens dom