Varför? Jo, för att en interpellation om vad kommunen kan göra för de flyktingar som under asylprocessen hunnit fylla 18 skulle besvaras. Kommunen har ju under tre år berikat sig med sagolika 44 miljoner, ett överskott på de pengar Migrationsverket skickat för att kommunen ska ta hand om ensamkommande barn och ungdomar. Pengar som man sedan helt skamlöst har använt till helt andra ändamål.

Dagens ROS till Anna-Britta Fransson (Liberalerna) som vågade utmana de hårdnackade politikerna i majoriteten och som fick Susanne Larsson att framstå som en kallhamrad politiker, utan förmåga eller ens vilja att sätta sig in i de ensamkommandes tröstlösa situation. En ROS får också Erik Kyrkander (V), som hade lagt Interpellation och därmed skapat utrymme för diskussion.

Dagens RIS till alla de andra partierna i fullmäktige (SD räknas inte), som teg som muren och förläget tittade ned i sina papper. Nog hade vi väl förväntat oss att åtminstone någon rättfärdig person från varje parti skulle säga något. Var fanns Dan Hovskär och Allan Bjärkhed – ledare för ett parti som kallar sig kristet? Var fanns Lena Sjödahl och Ed Kahrs, den senare till och med själv invandrare? Och var fanns Carola Svensson från centern – det tidigare tongivande partiet i Falköpingspolitiken. Fanns det inte en endaste representant för detta parti i salen, som i likhet med sin ledare, Annie Lööf, kunde uttrycka åtminstone en smula sympati för de olyckliga och hårt traumatiserade pojkarna och försöka hjälpa dem ur deras predikament? Och Miljöpartiet, det parti som jag själv, Gud hjälpe, en gång tillhörde. Ett parti som på riksnivå kämpar för de ensamkommande, men som i Falköping inte ens kunde gå upp i talarstolen och stötta dem.

Annons

För att inte tala om socialdemokraterna! Jag vet att det finns många godhjärtade och empatiska människor i detta parti – men var fanns ni denna kväll? Hur kunde ni låta Susannes ord stå oemotsagda. Varför försökte ni inte ens mildra hennes iskalla hållning? Eller fick ni inte?

"Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad"

Falköpingspolitiker – varför teg ni i måndags?

Vi är djupt besvikna på er!

Ted Rosvall