Jag vill att vi ska få använda telefoner i skolan. För jag tycker att det inte finns något att göra som jag tycker om.

För det första kan vi använda dem till arbete. Eftersom vi kan mycket om telefoner så gör vi våra arbeten mycket snabbare.

För det andra så får vi roligare raster och vi kan även få mer kompisar genom att till exempel prata och kommunicera på snapchat och andra sociala medier.

Till sist så blir allt på skolan roligare. Men en sak som man ska bestämma på skolan är att om man ska använda telefoner så ska man stänga av dem på idrotten och på lektioner. Om man har på telefonerna på idrotten så kan man smygfilma varandra när man till exempel står i duschen och det är ju inte okej. Och om man har på telefonen på lektioner så kan det störa andra personer.

Vi uppmanar alla rektorer i Sverige att vi vill använda telefoner i skolan för då får vi roligare raster.

Alex Gisslen