På Skaraborgs sjukhus gjordes det förra året totalt 120 496 övertidstimmar. Det motsvarar 58 årsarbeten på heltid.

Så mycket övertid gjordes på Skaraborgs sjukhus

År 2016 gjordes 120 496 timmar övertid på Skaraborgs sjukhus. Det motsvarar 58 årsarbetare på..

Så mycket övertid gjordes på Skaraborgs sjukhus

År 2016 gjordes 120 496 timmar övertid på Skaraborgs sjukhus. Det motsvarar 58 årsarbetare på heltid, om man räknar med en årsarbetstid på 2080 timmar (vilket även inkluderar semester).

Tidigare år gjordes övertid motsvarande antal årsarbetare:

2013 46

2014 49

2015 48

2016 58

Källa: Skaraborgs sjukhus

December 2016 arbetade 3 669 personer på Skaraborgs sjukhus, vilket är en ökning med 46 personer sedan december 2015, enligt senaste årsredovisningen för Skaraborgs sjukhus.

Enligt delårsrapporten från mars är antalet årsarbetare 3 774 personer på sjukhuset.

- Självklart vill vi anställa fler undersköterskor och sjuksköterskor. Vi vill minska övertiden, säger personalchef Marie Rodert.

Marie Rodert menar samtidigt att andelen övertid inte är jättehög, utan att den är lägre än i andra branscher. Övertiden utgör runt 1,8 procent av den totala arbetstiden.

Det gjordes mer övertid 2016 än tidigare år och bland skälen till det finns influensa, magsjuka och sommarsituationen, enligt Marie Rodert. Om man ser på årets tre första månader så har mängden övertid minskat jämfört med samma period 2016.

Annons

Även sjukfrånvaron har varit lägre årets tre första månader och detta har ofta ett samband med övertidsuttaget.

Sjuksköterskor jobbar mest övertid

Fördelningen av övertidstimmarna mellan olika yrkesgrupper på sjukhuset var jan-mars 2017 följ..

Sjuksköterskor jobbar mest övertid

Fördelningen av övertidstimmarna mellan olika yrkesgrupper på sjukhuset var jan-mars 2017 följande:

Sjuksköterskor, barnmorskor 59 procent

Undersköterskor m.fl. 31 procent

Administratör, vård 5 procent

Administration 2 procent

Läkare 1 procent

Övriga 3 procent

Källa: Delårsrapport Skaraborgs sjukhus mars 2017

Lene Lorentzen på Vårdförbundet menar att det tas ut för mycket övertid på Skaraborgs sjukhus.

— Övertid kommer vi alltid att ha i viss mån. Man kan aldrig ta höjd för allt. Men övertid ska inte vara i den dimensionen som det är nu, säger hon.

Det finns ingen statistik över hur mycket av övertiden som är beordrad mot arbetstagarens önskan. All övertid sker på arbetsgivarens initiativ.

— Vi är rätt säkra på att det inte är på frivillig basis. Det blir en samvetsbeordring. Om inte jag tar det får jobbet göras av färre personer. Det blir en samvetskris inombords och då tar man övertiden, säger Lene Lorentzen.

Enligt Monica Malmkvist på Kommunal har flera undersköterskor valt att gå ner i arbetstid. Men om de inte har småbarn och därmed laglig rätt till viss deltid tvingas de gå upp till heltid under sommaren.

Så ändrades övertiden

Förändring av övertidsuttaget mellan olika yrkesgrupper från de tre första månaderna 2016 ti..

Så ändrades övertiden

Förändring av övertidsuttaget mellan olika yrkesgrupper från de tre första månaderna 2016 till samma period i år:

Sjuksköterskor, barnmorskor - 7,8 procent

Undersköterskor m.fl. - 9,4 procent

Administratör, vård 67,6 procent

Läkare 49,3 procent

Totalt - 7,5 procent

Att gruppen administratörer inom vården ökat sin övertid kraftigt kan härledas till bristen på medicinska sekreterare, enligt källan Skaraborgs sjukhus delårsrapport från mars 2017.