Den 88-åriga Skarakvinnan fick trygghetslarmet efter en fallolycka i hemmet förra året. Efter olyckan fick hon regelbundet besök av kommunens hemtjänst, men när kvinnan tillfrisknade trappades besöken ner.

I november kontaktade kvinnan kommunen. Då ansåg hon sig inte längre behöva hjälp av hemtjänsten, men hon ville ha kvar trygghetslarmet. Detta lovade kommunen ordna.

Kvinnan levde sedan i tron att trygghetslarmet fungerade, kommunen skickade ju räkning till henne för tjänsten. Men när kvinnan skulle flytta nyligen upptäcktes att trygghetslarmet avregistrerats. Det hade skett redan i november, åtta månader tidigare.

– Larmet har avregistrerats, men det är inte så att det varit helt avstängt, det har gått att larma, säger Eva Olofsson, kvalitets- och utvecklingschef inom omsorgen i Skara kommun till NLT.

Problemet är bara att det inte omedelbart går att se vem som larmar. En specialmanöver löser det, men det kräver kunskap och tar mycket längre tid.

Nu har anhöriga till kvinnan anmält kommunen till Justitieombudsmannen, JO och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Kommunen har också gjort en egen Lex Sarah-anmälning.