Rektor Claes Hagman riktade största delen av sitt tal till just avgångseleverna i år 9. Han summerade deras väg genom grundskola genom att berätta för dem att de avverkat 1 602 skoldagar sedan starten i ettan, då varje läsår omfattar 178 skoldagar.

Claes Hagman talade också till hela aulan, det vill säga alla elever, lärare, föräldrar och syskon. Han påtalade med kraft att han är väldigt stolt över Kyrkerörsskolan och allt som händer och sker där under ett läsår.

Avslutningens värdpar var eleverna Emelie Gustavsson och Ida Tholin, som inledde med att välkomna in alla niondeklassare. De stolta eleverna marscherade in klassvis till en låt som man själva hade valt.

Klass 9d bjöd för övrigt på lite bonus, då klassen direkt efter inmarschen klev upp på scen och sjöng Everytime we touch.