Att sälja okontrollerat kött är olagligt och klassas som livsmedelsfusk. Kött som inte är kontrollerat kan innebära en hälsofara för dem som äter det.

Det är därför Livsmedelsverket gör kontroller på slakterierna flera gånger i veckan för att garantera djurskyddet och köttets kvalitet.

Det var vid två sådana inspektioner som inspektörerna förstod att något var fel på Hultets gårdsslakteri. Vid ett tillfälle fanns två djurkroppar i ett kylrum som ännu inte godkänts, vid nästa tillfälle hade kropparna godkända stämplar utan att någon inspektör förstod hur.

Det ledde till att slakteriet stängdes.

Annons

— Det rör sig om ett medvetet och systematiskt fusk, sa Karin Cerenius, avdelningschef på Livsmedelsverket i Västra Götaland.

Nu har utredningar visar hur fusket gått till, vilket leder till att tidigare ägaren åtalas för egenmäktig förfarande, märkesförfalskning, brott mot livsmedelslagen samt riskerar företagsbot.

Egenmäktigheten består i att ägaren ska ha tagit och använt livsmedelsverkets kontrollstämpel som förvarades i ett läst skåp. Med denna stämpel ska tio slaktade hästkroppar ha fått en godkännandestämpel utan att livsmedelsverket vetat om det.

Med brott mot livsmedellagen menas att ägaren slaktat tio hästar utan verkets vetskap, med syfte att använda dem som livsmedel. Tidigare ägaren hotas därför med företagsbot om 40 000 kronor.

Den tidigare ägaren har erkänt.

I september blev det klart att en ny ägare tar över verksamheten. Tommy Ögren, ägare till Skövde slakteri, är nu också ägare av Hultets hästslakteri.

Mat