Att sälja okontrollerat kött är olagligt och klassas som livsmedelsfusk. Kött som inte är kontrollerat kan innebära en hälsofara för dem som äter det.

LÄS MER: Slakteri stängs efter köttfusk

Det är därför Livsmedelsverket gör kontroller på slakterierna flera gånger i veckan för att garantera djurskyddet och köttets kvalitet.

Det var vid två sådana inspektioner som inspektörerna förstod att något var fel på Hultets gårdsslakteri. Vid ett tillfälle fanns två djurkroppar i ett kylrum som ännu inte godkänts, vid nästa tillfälle hade kropparna godkända stämplar utan att någon inspektör förstod hur.

Det ledde till att slakteriet stängdes.

— Det rör sig om ett medvetet och systematiskt fusk, sa Karin Cerenius, avdelningschef på Livsmedelsverket i Västra Götaland.

Företagsbot

Utredningar har visat hur fusket gått till, vilket leder till att tidigare ägaren döms nu och får en företagsbot på 40 000 kronor. Egenmäktigheten består i att ägaren ska ha tagit och använt livsmedelsverkets kontrollstämpel som förvarades i ett låst skåp. Med denna stämpel ska tio slaktade hästkroppar ha fått en godkännandestämpel utan att livsmedelsverket vetat om det.

Annons

LÄS MER: Ny ägare till Hultets slakteri

Med brott mot livsmedelslagen menas att ägaren slaktat tio hästar utan verkets vetskap, med syfte att använda dem som livsmedel.

Den tidigare ägaren har erkänt.

Han får nu villkorlig dom och 60 dagsböter á 170 kronor.

Läs slakteri stängs efter köttfusk: