I en artikel som DN publicerade före jul riktades stark kritik mot Urban Ahlin, socialdemokrat från Mariestad. 30 personer vittnade i artikeln om att han ska ha utövat härskartekniker, och en kvinna anklagar honom för sexuella trakasserier 2008. Urban Ahlin anklagades för att ha skickat sms med sexanspelningar till en tidigare kvinnlig medarbetare .

Urban Ahlin har hela tiden själv nekat till anklagelserna. Vad gäller anklagelser om hans ledarstil i riksdagen har han själv efterfrågat en utredning. En sådan har nu genomförts av socialdemokratiska partiet,

Utredningen har gjorts av Setterwalls Advokatbyrå som enligt TT konstaterar att det tio år senare inte är möjligt att säkert säga vad som faktiskt hänt och därmed om Ahlins agerande kan karaktäriseras som sexuella trakasserier.

Frågan om Ahlins förehavanden under 2008 utreddes av partiet redan för sju år sedan, och ledde då till att han fick en reprimand.

Vad gäller arbetsgivarens hantering av situationen är det utredningens bedömning att situationen i huvudsak har hanterats i enlighet med gällande regelverk, står det i rapporten.

Partiet får enligt TT kritik för att kvinnan inte fått den tydliga återkoppling av vad som hände med hennes anmälan.