Den första biskopen hette Thurgot och var verksam 1014-1030. Dagens biskop, Åke Bonnier tillträdde för två år sedan och är den som har uppdraget 1 000 år senare.

– Det är fantastiskt att få vara en del i en så lång linje, säger han.

Alla biskopar är unika på sitt sätt och har lämnat olika avtryck. På frågan vilka han inspireras av nämner han först biskop Brynolf.

– Han var kanske den mest kraftfulla. Han gjorde väldigt mycket för kyrkan. Jag känner också en anknytning till Haquin Spegel och Jesper Swedberg. De var författare och gav ut ordböcker och värnade om det svenska språket. Jag kommer ju från en publicistik familj, säger Åke Bonnier.

Han konstaterar att dåtidens biskopar inte hade det lätt att klara av alla arbetsuppgifter de hade.

Tillsammans

Åke Bonnier ser sitt uppdrag som biskop att vara någon som inspirerar, utmanar och påverkar, att göra kyrkans röst hörd i många olika sammanhang, även oväntade.

– Tillsammans ska vi komma ut som kyrka för att stödja de som är kristna i att känna sig stolta och glada över det, vara tydliga med vad vi är. Vi ska gå ut som kyrka – att våga vara kyrka på platser där man kanske inte förväntar sig att möta kyrkan, vara med i olika dialoger och på olika scener. Vi ska också stå upp som kyrka och ge röst åt dem som blivit trampade på och de som fallit mellan stolarna, säger han.

Annons

Han betonar ordet tillsammans. Skara stift har en vision: Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus.

– Vi ska inte "dedära" varandra utan det är viktigt att vi arbetar allt tillsammans i olika sammanhang, säger han.

Kick-off

Biskopen är en central del i stiftet och Åke Bonnier tror att biskopen kommer att vara det även i framtiden.

– Det är viktigt med en biskop som brobyggare och inspiratör, säger han.

Han tycker att det är roligt att titta bakåt, men han ser hellre framåt.

– Jag ser 1000-årsfirandet som en kick-off inför de kommande 1 000 åren, säger han.

Han menar att jubileet ska vara för en kyrka i samtiden och i framtiden.

– Barnen är inte främst vår framtid. De måste först vara vår nutid för att kunna bli vår framtid, säger han.

Han arbetar för att barn och ungdomar ska komma till tals inom kyrkan och att barnkonventionens tankar ska finnas med vid besluten.

– Svenska kyrkans unga borde heta Svenska kyrkans tunga för att betona att de är viktiga och för att de ska höras, säger han om dubbeltydigheten.

Han ser framemot firandet som även Skara stad är delaktig i. Det kommer att komma många gäster och deltagare från när och fjärran. Ärkebiskopen Antje Jackelén kommer att predika och kronprinsessparet kommer att närvara vid gudstjänsten som leds av Åke Bonnier under lördagen.

– Det är ett väldigt späckat jubileumsprogram. Jag hoppas att det blir många intressanta möten och dialoger om både de 1 000 åren som varit och om de kommande 1 000 åren, säger han.