Aktionsgruppen Raka linan har bildats med Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp som utgångspunkt. Charlotte Weicker och Karin Filipsson är två av dem som jobbar med frågan, men fler är engagerade i gruppen. När vi träffas finns även Frida Wennerdahl, Karolina Lind, Tina Rossing Eklund och Per Fredén med och ger uttryck för sin frustration över den urusla vägen.

– Bekymret är inte stora potthål, utan att det skjuter upp sten så det blir stora bulor. Man får kryssa fram för att undvika dem, säger Charlotte.

– Vägen är så dålig att många av oss väljer att åka via Timmersdala och 26:an in till Skövde istället. Det innebär en längre väg och därmed mer påverkan på miljön, tillägger Per.

Problem för alla

Alla är överens om att Raka linan är ett stort problem för alla som använder den. Därför vill man nu göra allt för att få till en riktig ombyggnad. Först har man varit i kontakt med Trafikverket för att höra vilka planer som finns för vägen. Beskedet var att bara årligt underhåll står på agendan.

– De är väl medvetna om problemen, men sa att det är en svår väg att åtgärda på grund av förutsättningar i naturen. Sen har underhållsavdelningen länge velat göra större insatser, men hittills inte fått pengar till det, säger Karin.

Aktionsgruppen har så här långt jobbat med att samla in åsikter från olika aktörer som är verksamma i området, för att få deras uppfattning. Man har pratat med företagare och representanter för skolorna, men även Motormännen och andra intresseorganisationer. Dessutom har man gjort en enkät som de boende i bygden ska svara på.

– Vi vill veta hur ofta man använder Raka linan och på vilket sätt. Dessutom har vi har uppmanat alla att felanmäla vägen på Trafikverkets hemsida, säger Karin.

Annons

– Vi vill engagera alla privatpersoner att trycka på och inte bara gå via företag. Alla har ett intresse i det här och alla måste göra sin röst hörd, tillägger Caroline.

Svagt gensvar

Man har också haft kontakt med kommunen, men hittills inte fått något större gensvar.

– De säger att vägen tillhör Trafikverket och att den inte är deras ansvar. Vi känner oss bortglömda, säger Per.

Karin tycker kommunen borde engagera sig mer.

– Vill de ha en levande landsbygd så måste de satsa även på detta för vi är också en del av Skövde kommun. Det hjälper inte bara att staden växer för vi är många som bor på landsbygden, säger Karin.

– Sen är vägen också viktig för Billingensatsningen då den anknyter till Vallevägen, som är en sådan turistattraktion. Vi menar att hela kommunen vinner på att vägen åtgärdas.

När åsikterna ställts samman ska man göra en skrivelse till Trafikverket och föra fram sina synpunkter och krav. Sedan hoppas man på någon form av gensvar.

– Det kan vara okej om vi får besked att det händer något om ett par-tre år, då kan man stå ut lite till. Men när det inte finns någon plan överhuvudtaget utan bara görs ett årligt underhåll, då blir det är orimligt. Vi vill ha en plan för vår väg, säger Charlotte med eftertryck.

Hur långt är ni beredda att gå för att få igenom era krav?

– Kanske skulle man måla neonfärg på varje "rul" på vägen. Det vore i alla fall väldigt effektfullt, säger Charlotte med ett skratt, men blir snart allvarlig;

– Jag hoppas verkligen att vi ska få gehör för våra åsikter, att de lyssnar på oss.

– Men om Trafikverket inte kan ge oss något svar får vi gå vidare med våra frågor och se vart vi kan ta vägen med våra krav, säger Karin.