Flest insjuknade är i gruppen 75-89 år (Socialstyrelsen). I den gruppen dör också fler till följd av sjukdomen.

VG-region liksom många andra landsting följer Socialstyrelsens rekommendation att sluta att kalla kvinnor över 74 år till mammografi. Orsaken till detta är att man hävdar att evidens för nyttan saknas. Men evidens saknas (självklart) därför att den undersökning som låg till grund för beslutet om allmän mammografiscreening, troligen av praktiska skäl, bara omfattade kvinnor 40-74 år.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har uppmärksammat denna problematik.

”De åldersgränser som används i randomiserade studier kan vara åldersdiskriminering när resultaten omsätts i praktiska rekommendationer”.

Tja, vad kan man säga utöver detta. Tydligare kan det inte bli. Det är uppenbart att detta handlar om diskriminering.

Vi kräver att den övre åldersgränsen för mammografiscreening slopas.

Liberala Seniorer Skaraborg

Anita Afzelius-Alm