LÄS MER: Niclas förlorar sin assistans: ”Det är en dödsdom”

De allra flesta som söker assistansersättning får inte det, något som Ekot rapporterat om. Knappt en av fem får ja på sin ansökan numer, i januari var det bara 14 procent som beviljades ersättning.

Fakta: Assistansersättning

Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en..

Fakta: Assistansersättning

Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

Du kan få personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.

Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos kommunen.

Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen. Vartannat år följer Försäkringskassan upp ditt ärende för att se om din situation har förändrats på något sätt.

Källa: Försäkringskassan

Försäkringskassans tuffare tag när det gäller assistansersättningen har fått hård kritik.

— Vi kräver ett nödstopp, sa Lars Winborg, kanslichef för HSO Jönköpings län till JP i november förra året.

Han menade redan då att inga fler indragningar av statliga assistanstimmar borde få göras innan en stor översyn gjorts.

— Personer som är i behov av assistans ska självklart få det. Det hade varit fruktansvärt om så inte var fallet. Vi vill bara minska risken för att pengarna ska hamna i fel händer, svarade Monica Svanholm, områdeschef för funktionsnedsättning på Försäkringskassan då.

Men än har inget konkret hänt. Många får fortfarande avslag.

LÄS MER: Kommunen kan gå in med hjälp

Annons

Regeringen har sedan i våras gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda om de många avslagen, som backas upp av vägledande domar, gör att lagen inte uppfyller sitt ursprungliga syfte. I våras gick flera partier ut och krävde en lagändring för att de personer som behöver assistans verkligen ska kunna få det med statliga medel.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) har bett att få in en rapport från Försäkringskassan efter sommaren.

— Självklart kommer jag att vara öppen för lagändringar, om jag ser i de här analyserna att man kan se ett tydligt mönster av effekten av de här domarna, om man kan se att verkligheten har förändrats i förhållande till lagens intentioner, säger hon till Ekot.

— Vi ska se till att människor får de pengar de har rätt att få, men vi ska också se till att de som inte har rätt till pengar inte får det, sa hon.

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler tog upp det här i sitt sommarprogram i radio den 15 augusti.

— Att vi nu avslår det handlar inte om att vi inte tycker att den enskilde har behov av både stöd och hjälp av olika slag. Vi ser i de ansökningar som kommer in till oss, och där vi ger avslag, att väldigt många har ett omfattande behov av hjälp. Men när kommuner och landsting är ansvariga då kan inte vi bevilja assistans hur gärna den enskilde än vill det, säger hon i programmet.

Och hon medger att hon också tycker att regelverket är snårigt.

— Det handlar om ett kantigt system där enskilda människors privatliv ska mätas och vägas och föras in i ekonomiska beräkningar. Det är svåra bedömningar.