Skaraborgs sjukhus har sedan en längre tid svårigheter med att anställa tillräckligt med personal för att lösa sina uppgifter, framförallt gäller detta sjuksköterskor. Bemanningsproblemen blir särskilt påtagliga under semesterperioden.

– Det är ansträngt, väldigt ansträngt. Den personal som är i tjänst gör många extrapass, många gör dubbelpass, då jobbar man 7 till 22 eller 14 till 7. Det sker nästan varje dag på varje enhet, säger Anette Eliasson.

Tillgången till vårdplatser ses över dagligen och när det ser illa ut skickas det internt ut ett meddelande om överbelastat läge, något som skett ”nästan varenda dag” enligt Anette Eliasson, men inte de sista vardagarna i förra veckan. När tillgången till vårdplatser är för få i förhållande till patienter som behöver vård öppnas tillfälliga vårdplatser.

– Personal får hjälpas åt för att bemanna platserna, vilket gör att redan hårt belastade enheter måste släppa personal till de tillfälliga vårdplatserna, konstaterar Anette Eliasson.

Vårdförbundet har möte med arbetsgivaren två gånger i veckan.

– Vi har en gemensam syn på problemen. Vi konstaterar två gånger i veckan att det ser illa ut, säger Anette Eliasson.

Inom den psykiatriska slutenvården i Falköping är läget särskilt ansträngt, enligt Anette Eliasson.

Det har även inträffat, om än inte vid så många tillfällen, att patienter fått ligga i korridorer eller dagrum. Vårdförbundet uppfattar att också arbetsgivaren ser allvarligt på detta.

Annons

Mitt i sommaren är det svårt att jämföra med tidigare år.

– Jag skulle säga att det känns ungefär lika illa som bakåt i tiden. Det är som vi sa innan sommaren, att det är en sommarsituation redan innan sommaren, bristen på sjuksköterskor gör att vi inte kan ha öppet vårdplatserna fullt ut, säger Anette Eliasson.

I början av sommaren fattade styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslut om besparingar på över 100 miljoner kronor, för att nå en ekonomi i balans. En betydande del av besparingarna utgörs av att minska inhyrd personal, som används på flera ställen på sjukhuset.

– Vi undrar hur det ska gå om vi inte ens får använda bemanningssköterskor, säger Anette Eliasson, som också konstaterar att det på sommaren i vissa fall varit bristande tillgång på sjuksköterskor även på bemanningsföretag.

Det förekommer också att medicinskt färdigbehandlade patienter inte kan tas emot av kommuner, även om detta problem minskats genom bättre samverkan.

– Skaraborgs sjukhus har jättebra dialog med kommunerna som har bra förståelse, säger Anette Eliasson.