Är det farligt att be?

Man pläderar för att förbjuda bön i skolan.

Man anser att det skapar kulturella krockar och segregation.

Det blir ungefär som när killar och tjejer inte får gymnastisera tillsammans eller när man har skilda ingångar i bussen för killar och tjejer.

Alla skall vara lika. I den feministiska världen har till och med umgänget med gud blivit ett slagträ. I den ateistiska världen förnekar man att människan består av kropp, själ och ande.

Vem drabbas av detta? Vem blir segregerad och generad av bön?

Alla människor ber. I den ena eller den andra versionen och i den ena eller den andra situationen har alla människor bett - och ber. Till och med de som nu pläderar för att förbjuda bön i skolan. Ofta har man tvingats till det i en nödsituation eller en stund av fara.

Man brukar säga att man inte får glömma och negligera historien. Utan historia kör vi fel in i framtiden.

Annons

Vi är tydligen på felriktning nu då man vill frångå det som ansetts vara vårt rikes stolta "varumärke" nämligen gudsfruktan och ärlighet.

Vi behöver inte vara gamla för att minnas den tid då man började skoldagen med vacker psalmsång och en enkel bön. Det skapade lugn, trygghet och gemenskap. Det fanns undervisning om tio Guds bud - vad de innebar för samhället och för den enskildes respekt för livet.

Till och med inom armén hade man aftontapto där man bad för land och folk och respekten för de andliga verkligheterna gav intryck i unga människors sinnen som man talar med respekt om ännu idag.

Nu säger man att vi är "moderna" och en modern människa behöver inte Gud.

Men se då vart vi är på väg i våra samhällen där Gud sätts på undantag. Tjuveri och våld ökar. Korruptionen blir ett gissel i alla samhällskategorier. Man förstör ekonomi och skattehushållning i landet där det förr var självklart att vara ärlig och sanningsenlig.

Relationer drabbas av devalvering. Värdet av sammanhållna familjer negligeras. Unga och äldre generationer ser nedsättande på varandra. Människans inre "kompass" för samlevnad och respekt för livet, det som kallas samvetet, förnekas. Det får ingen röst.

Vad beror allt detta på? Tro mig. Det beror på att man inte ber (tillräckligt).

Nu - om någonsin - behöver vi tro och stämma in i den gamla psalmen: "Vår egen kraft ej hjälpa kan - vi vore snart nergjorda.

Det är farligt att inte be.

Fred Nyman

Pastor och Missionär