Ökningen syns även inom skogsbranschen. Förutom arbetsplatsolyckor ökar även antalet dödsfall kraftigt rapporterar P4 Skaraborg. På fem år har dödsfallen ökat med 32 procent i Sverige. Hittills i år har det skett 30 dödsfall.

Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket säger i en intervju med P4 Skaraborg att det är en "oroande utveckling". Han menar att förr skedde olyckorna främst inom skogs- och jordbruk men att det nu är inom transportsektorn och lager som flest dödsfall sker.

För att komma tillrätta med problemet jobbar Arbetsmiljöverket idag med en nollvision.

– Ingen ska behöva dö på sitt arbete. Vi följer trenderna för att se var risken är störst och så försöker vi prioritera där, säger Torben Vincentsen.