Ett fyrtiotal medlemmar slöt upp till mötet. Åsa Grenabo valdes till mötesordförande.  Lisa Fogelberg, ordförande, berättade om föreningens aktiviteter under året som gått med Blomsterbindning, Yoga för unga kvinnor, Caféträffar, Spa-helg, Föreläsning om nya rön kring cancer samt julbord.

Styrelsen i Agatha

Styrelsen 2018:

Lisa Fogelberg, ordförande

Annika Månsson, kassör

Ewa Åkesson, Se..

Styrelsen i Agatha

Styrelsen 2018:

Lisa Fogelberg, ordförande

Annika Månsson, kassör

Ewa Åkesson, Sekreterare

Inger Mattson Ask, Stöd/kontaktperson

Inger Franzén, Stöd/kontaktperson

Ingela Berggren, Ledamot

Yvonne Jakobsson, Ledamot

Beatrice Eckersjö, ledamot

Ingela Helén, Ledamot, nyval

BCf Agatha även haft ett samarbete med Blodcancerföreningen och Prostataföreningen i Skara. Nyval av ledamot Ingela Helén, suppleanter, Cindy Drybooms och Annika Esserius, Valberedning nyval av Marie-Louise Kjellner. Årsmötet avslutades med gemensam lunch.