Susanne Larsson (S) från Falköping väcker frågan om tillgängligheten till BUP i en interpellation i regionfullmäktige. Susanne Larsson var tidigare ordförande för Skaraborgs sjukhus och riktar nu interpellationen till sin efterträdare Ulla-Britt Hagström (L) från Skövde.

Susanne Larsson anger att köerna kraftigt ökar och att väntetider till BUP blir allt längre: ”Det förekommer att barn på Skaraborgs sjukhus får vänta i upp till tre år, vilket är helt orimligt. Studier visar på vikten av att sätta in rätt stöd i ett tidigt skede för att nå bästa resultat, något som inte görs idag. Dessutom orsakar denna väntan ett stort lidande för de barn och deras anhöriga som drabbas.”

Susanne Larsson tar även upp bekymren med att rekrytera tillräckligt med personal och stängningen av BUP:s slutenvård: ”Detta är alarmerande och starkt oroväckande för våra barn och ungdomar i behov av stödinsatser.”

Enligt Susanne Larsson har inte hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) extra resurser till BUP gett önskat resultat och hon lämnar en varning: ”Vi står nu inför en situation där läget är på gränsen till ohållbart, där alltfler drastiska åtgärder blir aktuella.”

Annons

Därför frågar hon Ulla-Britt Hagström bland annat om hon anser att barnen i Skaraborg får likvärdig vård som barnen i övriga regionen och vilka åtgärder hon tänker vidta för att alla barn och ungdomar ska få det stöd och den hjälp som de behöver.

Jonas Andersson (L), ordförande i HSS, kommenterade efter hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte i torsdags beslutet att stänga slutenvården inom BUP i Skövde.

— Det är ingen som önskat att vi hamnat i det här läget. I det svåra bemanningsläget som vi är tycker jag att det är en riktig åtgärd, sa Jonas Andersson.

Han ville också ge en eloge till NÄL och SÄS som ställer upp och tar emot patienter i behov av slutenvård från Skaraborg.

Även hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström uttryckte att det inte finns någon som önskat stänga avdelningen.

— Det är viktigt att vi är en stor region där vi kan hjälpas åt, sa Ann Söderström.