— Vättern är en av våra största och viktigaste sötvattensreservoarer, och därför är det oroande med uppgifterna om mikropartiklarna i Vättern. De utgör ett uppenbart hot mot de varelser som finns i Vättern och söker sin föda där. Men de blir också ett hot mot oss människor som dricker vatten i Vättern eller äter fiskad fisk från sjön, säger Peter Persson i ett pressmeddelande.

Han ställer frågan om ett starkare skydd krävs och fler statliga åtgärder, för att säkra ett rent och hälsosamt vatten i Vättern även i framtiden. Persson lyfter även E4 och Försvarsmaktens övningars miljöpåverkan. Miljöminister Karolina Skogh (MP) ska besvara Peter Perssons fråga inom två veckor.