Det har hållits ett möte mellan partiernas gruppledare i regionfullmäktige efter den stora budgetdebatten i juni. På gruppledarmötet diskuterades tonläget i fullmäktige, efter att ledamöter tagit illa vid sig framförallt under debatterna om kollektivtrafik och kultur.

— Vi hade ett bra gruppledarmöte och alla var överens om att vi ska ha en respektfull ton, säger Magnus Berntsson (KD), regionfullmäktiges ordförande.

Det gjordes inga ursäkter eller liknande för enskilda uttalanden från talarstolen.

— Vi pratade mer i generella termer och var mer fokuserade framåt i tiden, säger Magnus Berntsson.

Alla gruppledare skulle också prata med sina grupper om att hålla en god ton framöver.

Annons

Under budgetdebatten om kollektivtrafik ifrågasatte flera ledamöter hur Sverigedemokraterna skulle kunna spara över 300 miljoner kronor genom att jaga kostnader på Västtrafik och få ökade intäkter från kontroller av fuskåkning. Göteborgaren Lars Hansson (SD) yttrade under ett meningsutbyte med Elias Ytterbrink (MP) att han önskade att ”vi inte syns mer”.

Efter att kontroller av fuskåkare inom kollektivtrafiken jämförts med kontroller av felparkerade bilar uttryckte Lars Hansson:

— Jag glömde att du är miljöpartist och inte har någon bil så du vet inte hur det fungerar (med parkeringsvakter).

Elias Ytterbrink uppfattade det som raljerande över att han saknar körkort, något han inte har möjlighet att ta på grund av nedsatt syn.

— Jag önskar att vi inte hade en raljant ton mot varandra i regionfullmäktige, sa han.

I debatten om kultur förklarade Kurt Karlsson (SD) att han är svensk.

— Jag är blond, har blåa ögon och är nästan två meter, sa han.

Men han förklarade att han även uppfattade en hårt arbetande SD-medlem med afrikanska rötter som svensk, varpå han ställde frågan till en annan ledamot:

— Hur mycket svensk känner du dig?

Som sista talare i kulturdebatten förklarade Miljöpartiets gruppledare Birgitta Losman att hon blev personligen illa berörd av rasistiska och obehagliga antydningar i debatten och hon uppmanade till att frågan skulle diskuteras vid ett gruppledarmöte.