Kent Kyrk är en av tre delägare i Megalit i Falköping AB, bolaget som är tänkt att driva en ny restaurang i Plantis. Bolaget driver redan O´Learys i Falköping och bowlingen och O´Learys på Skövde Arena.

Nu har kommunens samhällsbyggnadsförvaltning sökt om bygglov för en ny cafépaviljong i Plantis.

I två plan

Byggnaden har restaurangdel i både mark- och källarplan. Bygglovsansökan anger att varje plan ligger på 231 kvadratmeter.

— Preliminärt finns plats för 70-80 gäster i varje plan, säger Kent Kyrk.

Under sommarhalvåret planeras det för uteservering med ungefär 100 gäster.

Kyrk säger att kafét är tänkt att servera lättare anrättningar, med inriktning på närproducerat. Han tror det finns en marknad för ett kafé.

— Planerna jag sett för Plantis är fantastiska. Jag tror det finns möjlighet att få tillströmning av gäster utifrån, säger han

Skanska har utsetts som entreprenör, och projekteringen görs som en partnering, där kommunen som fastighetsägare, byggbolaget och Kent Kyrks bolag planerar detaljerna.

Vinner tid

Avtalet mellan Megalit i Falköping AB och kommunen blir långt, minst sju år har sagts.

— Det kanske till och med kan bli tio år, säger Kent Kyrk samtidigt som avtalet håller på att utformas.

Fastighetschef Jan Aurén säger att bygglovet sökts, utan att ett avtal är på plats, för att inte förlora tid.

— När projekteringen är färdig har vi en totalsumma på vad investeringen kostar, som vi kommer att presentera för politikerna, säger Aurén.

Innan dess kommer inte detaljerna i avtalet att kunna göras färdiga.

Och det är först då som avtalet, och den totala investeringen, kommer att presenteras.

Tekniska godkänner

Ett färdigt avtalsförslag kommer att hamna på tekniska nämndens bord för godkännande.

— Antingen på sammanträdet 15 maj eller 12 juni, säger Jan Aurén.

Dan Hovskär (KD), ordförande i byggnadsnämnden, tror inte bygglovsbeslutet kommer att fattas på delegation, utan det tas upp i nämnden.

— Det har inte diskuterats än, ärendet ska tas upp för beredning nästa vecka. Men bygglovsbeslutet är viktigt på många sätt, säger Hovskär.

Läs mer:

Kyrk får chansen i Plantis

Skanska bygger nytt i Plantis

Här rivs gamla Plantis-kafét