Heidi, en ny medlem, hälsades välkommen. Ordföranden Gudrun Wäpling inledde med att utlysa en tyst minut för Pennan-medlemmen Kerstin Hjertquist, Falköping, som nyligen avlidit. Sekreteraren läste upp den minnesruna som Kerstins dotter Anna tecknat i media. Kerstin var prästdotter och tillhörde en stor familj med stor medkänsla för andra. Hennes far var präst i Strängnäs stift. Kerstin var en sällskapsmänniska med många vänner inom bland annat Svenska kyrkan, Skrivarklubben Pennan och Gudhems Klostermuseiförening.

Annons

Eva Karlsson berättade om sin far Anders Andersson, som hann med att skriva ner sitt livs historia innan han gick bort. Eva läste sin fars text om hur det var under andra världskrigets beredskap under åren 1939 till 1945. Det gällde att snabbt kunna sätta sig på tåget när krigshoten kom. Han var bland a i Vaxholm och på Gotland. Avlöningen var 50 öre per dag. Inte mycket när ett wienerbröd kostade 25 öre och 10 öre för en kopp kaffe.

Karin Breman läste en rolig berättelse, Den nya klänningen, av kåsören Cello (Olle Carle), vilken framkallade många skratt.

Maj-Britt King, Gun-Britt Salomonsson, Sonja Häggstam, Ruth Persson, Helena Crona och Gudrun Wäpling framträdde med korta berättelser om allt från filmen Flickan från Gjutargärdet, konstnären Lars Lerin, författarna Tage Danielsson och Stig Sjödin och dikter om höstglädje till en historia om en tältsemester.