Styrelsen tog beslutet i enighet, men Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning. Vänsterpartiets representant hade fått förhinder och kunde inte delta i mötet.

– Det låter så otroligt mycket med 250 miljoner kronor, men 100 av dessa miljoner är redan åtgärdade. De åtgärderna får inte full effekt förrän under 2019, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i Styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

Ett förslag var att ta bort en ambulans i Hova och en nattambulans i Skara.

– Det förslaget har förändrats. Det var inte moget för att ta ett sådant beslut. Vi ska ha ett extra styrelsemöte i slutet av december för att besluta om detta. Vi ska hitta det förslag som berör tillgänglighet och kvalitet minst, säger Ulla-Britt Hagström.

Det är nu uteslutet att det blir en förändring i Hova enligt Ulla-Britt Hagström. Det skulle få för stor negativ påverkan. Men däremot kan det bli en förändring i antalet timmar som en av två ambulanser i Skara finns tillgängliga, menar hon. Förslaget har varit att ställa en av ambulanserna på natten.

– Vi har som mål att nå larm inom 20 minuter vid minst 90 procent av larmen. Skara ligger på 97 procent. Skara ligger såpass centralt i Skaraborg, med närhet till Skövde, Falköping och Lidköping. Det kommer ett förslag till som ska mbl-förhandlas, säger Ulla-Britt Hagström.

I Skara har kommunalrådet Ylva Pettersson (M) stöttat Bille Karlsson (V), som engagerat sig mot att dra ner på ambulansen i Skara.

Annons

– När jag vet exakt vilka kommuner som berörs kommer jag att ta kontakt med de kommunalråden, säger Ulla-Britt Hagström.

En annan punkt i åtgärdsplanen är att minska köp av neuropsykiatriska utredningar.

– Det här är egentligen mer en kvalitetsfråga än en effektiviseringsfråga. Vi kan inte bara skicka iväg till utredningar och sedan inte klara ut resultatet. Det hjälper inte att vi utreder om vi sedan inte kan hjälpa personen, säger Ulla-Britt Hagström.

BUP har haft problem med att kunna göra denna typ av utredningar i tid.

– Det har blivit bättre och bättre på både BUP och vuxenpsykiatrin. Vi har mer personal. Det känns positivt inför framtiden, säger Ulla-Britt Hagström.

Vårdplatsstrukturen ska också ses över.

– Kommunerna har blivit bättre på att ta hem färdigbehandlade patienter. Nu får vi plötsligt tomma vårdplatser i vissa verksamheter där vi är vana att det är överfullt. Detta behöver vi se över, säger Ulla-Britt Hagström.

Att minska på hyrpersonal är en annan del i de tänkta besparingarna. Det är något som prövats tidigare, men då utan att man lyckats minska kostnaderna.

– Vi ser tydligt att det är på gång. Jag säger att det får ta lite tid, säger Ulla-Britt Hagström.

Ordningen att anställningar ska prövas av sjukhusdirektören ska även fortsätta efter nyår. Att inte alltid anställa ny personal när någon slutat ska spara pengar.

Hur man fortsatt ska kunna ge bra vård när läkare som slutar inte ersätts är något som företrädare för Skaraborgs läkarförening har frågat.

– Det är en fråga som sjukhusdirektören och verksamhetsledningen får bedöma från verksamhet till verksamhet. I vissa verksamheter är det jätteviktigt att anställa en ny läkare, i vissa kanske man kan lösa det på ett annat sätt, säger Ulla-Britt Hagström.

Relaterat: Skaraborgs sjukhus saknar kvarts miljard kronor