För att stärka upp elevhälsan i skolan ytterligare behövs det mer personal, allt från skolläkare och skolsköterskor till skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Det har regeringen bestämt.

– Vi ser allt fler unga som mår dåligt. Det blir ett hinder för lärandet och skolgången. En bra elevhälsa ska vara tillgänglig för eleverna och kan hjälpa lärarna att vara en motor i arbetet för trygghet och studiero på skolan. Därför är de här pengarna viktiga, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Av de drygt 284 miljoner kronor som regeringen har valt att avsätta för detta, så har 36,6 miljoner gått till Västra Götalands län.

Av kommunerna i länet ligger Falköping på femte plats med 1 575 000 kronor i bidrag.

Mest av kommunerna i länet får Göteborg 9,5 miljoner kronor, Lidköping 3,0 miljoner kronor, Vara 2,2 miljoner kronor och Trollhättan 2,0 miljoner kronor.

Pengarna ska alltså gå till personalförstärkningar inom elevhälsan.