På tisdagsmorgonen kördes en stolpe med trafiksignaler i korsningen Odengatan-Dotorpsgatan.

Stolpen åkte med när en lastbil, som kom från Jönköpingshållet, gjorde en högersväng in på Dotorpsgatan.

När stolpen gick i backen slocknade trafiksignalerna i Odengatans korsningar med Dotorpsgatan och S:t Olofsgatan.

– De är synkroniserade, går en stolpe ner slocknar alla, säger Fredrik Johansson, chef för kommunens park/gata-avdelning.

En bit in på förmiddagen gjorde Feabs Peter Sjöström kopplingsarbeten i en ny stolpe som rests.

– Det är fjärde gången stolpen här blir nerkörd, senast i början av augusti, säger Peter Sjöström.

Den nya stolpen är provisoriskt rest i väntan på nytt fundament. Just den stolpen har en signalanordning för gång- och cykeltrafik som korsar Dotorpsgatan.

Den nedkörda stolpen får vänta på ljussignaler.

– Vi har beställt material, men det kommer att ta någon dag eller två att göra färdigt reparationen, säger Fredrik Johansson.