Anders Paulsson kommer närmast från rollen som bolagets vice VD med ansvar för marknad och försäljning och har även varit marknadsdirektör i Borgakoncernen sedan 2014.

- Att få jobba brett och leda människor i utvecklingen av både strukturella som affärsmässiga delar är en ynnest. Inte minst i ett förändringsbenäget och tillväxtorienterat företag med så kompetenta medarbetare som i Borga säger Anders Paulsson i pressmeddelandet.

VD-skiftet innebär att Borgas ägare och koncernchef Peder Dagsanth kommer öka sitt fokus på strategiska utvecklingsfrågor för hela koncernen, som idag har verksamhet på 11 marknader runt om i Europa.

Den 1 april tillträdde även Tor Fjaestad som försäljningschef för hallbyggnation på Borga Plåt AB.

Han kommer senast från småhusföretaget Trivselhus och har tidigare även arbetat inom bland annat Marbodal och Götenehus.