Bosse Möller har drivit hotellrörelsen, med 50 rum och restaurang, i bolaget Hotel Falköping AB.

Hotellfastigheter AB

Hotel Falköping ligger i de lokaler som tidigare inrymde folktandvården och festsalen Ryttaren.

H..

Hotellfastigheter AB

Hotel Falköping ligger i de lokaler som tidigare inrymde folktandvården och festsalen Ryttaren.

Hotellet stod färdigt, och tog emot sin första gäst, i november 1994.

Ursprungligen ägdes Hotellfastigheter av Falköpings kommun och byggföretagen Skanska och Asplunds Bygg. Sedan 2008 är kommunen ensam ägare.

Styrelsen består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vd är Anders Johansson som också är vd för Hyresbostäder AB.

Hotellbyggnaden ägs av Hotellfastigheter AB, till 100 procent ägt av Falköpings kommun.

Det är bara hotellverksamheten som berörs.

Bräcke tog kontakt

Bosse Möller berättar att han blev kontaktad av Bräcke Diakoni som sonderade möjligheterna att ta över verksamheten. Förhandlingarna som förts sedan dess har lett fram till att Bräcke Diakoni köper loss inredningen, som ägs av Möllers bolag, och tar över hyresavtalet när det löper ut den sista juni. Möllers bolag har betalat en årshyra på en dryg miljon.

— Vi har diskuterat i ett par år. Bräcke är starka och kan utveckla verksamheten. Jag har fyllt 60 och har drivit hotellet sedan starten 1994, konstaterar Möller, som förutom sig själv och sin hustru har två anställda i bolaget.

Ursula Frölin, chef för Kurorten Mösseberg och för den verksamhet som kommer att bedrivas på Hotel Falköping, säger att kurorten slagit i kapacitetstaket:

Annons

— Vi behöver fler rum, och tillgång till konferenslokaler. Det här är jättepositivt.

Ser potential

Frölin ser potential i Medborgarhuset, särskilt teatersalongen och Margaretasalen, och konstaterar att kurorten nu måste säga nej till förslag på kulturarrangemang eftersom utrymmena inte räcker till där.

Direkt efter övertagandet den 1 juli kommer hotellet att vara stängt en månad för upprustning. Hur verksamheten sedan kommer att se ut och bemannas vill Frölin återkomma till.

— Vi har just avslutat fackliga förhandlingar, och informerat personalen på kurorten. Men vi har många planer för lokalerna, säger hon.

"Dynamiskt Falköping"

Martin Ärnlöv, vd för stiftelseägda Bräcke diakoni, konstaterar att Bräckes verksamhet är inriktad på vård och omsorg.

— Men att ordna mötesplatser och konferenser är en gren som växt sedan 2007. Vi har en bra ledning för kurorten, och ser Falköping som en dynamisk kommun.

Kommunalrådet Conny Johansson (S) är ordförande för fastighetsägaren Hotellfastigheter AB. För bolaget är en långsiktig hyresgäst bra, säger han och tillägger att Bräckes planer kan aktualisera upprustning av Medborgarhuset. Den delen av byggnaden, med rotundan, teatern med foajé och Margaretasalen en trappa upp, ägs av kommunen och förvaltas av tekniska förvaltningen.

— Det finns pengar till akuta åtgärder, att till exempel fräscha upp Margaretasalen. Att åtgärda den slitna teatern kan behöva planeras, säger Conny Johansson.