Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) öppenvårdsmottagningen i Falköping har hittills haft öppet fem dagar i veckan. Men från i höst kommer det enbart att vara öppet en dag i veckan.

– Det beror på att det är svårt att bemanna och det har varit så under lång tid, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Patienter som bor i Falköping och Tidaholm hänvisas till Skövde och patienter som bor i Skara hänvisas till mottagningen i Lidköping. Men i viss utsträckning kommer alltså patientmöten även fortsättningsvis ske i Falköping.

Medarbetare på mottagningen har fått välja och några har gått till Skövde och några till Lidköping.

Verksamheten i Falköping blir en satellitmottagning till BUP i Skövde.

– Redan i dag åker patienter hit för att träffa läkare. Vi har inte full bemanning i Falköping, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Eftersom inte utbudspunkten stängs ner helt och hållet har inget politiskt beslut tagits. Men enligt Annelie Sundén Gustavsson har både Skaraborgs sjukhus styrelse och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden informerats.

– Jag ser att vi har ett bemanningsproblem och vi gör det bästa av situationen för patienter och personal, säger hon.

Att förbättra arbetsmiljön är ett skäl bakom beslutet, som det funnits synpunkter på bland personalen.

– Det är klart att personalen önskar vara kvar i Falköping och ha öppet som man alltid haft. Men det är svårt att rekrytera till vakanta tjänster och det blir en hård belastning på de medarbetare som är kvar, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Annons

Just nu under sommaren är det ingen verksamhet vid BUP Falköping, utan den är sammanslagen med Lidköpings BUP och placerad i Lidköping. Så är det mellan 18 juni och 26 augusti.

Så har skett även tidigare somrar och även detta beror på bemanningssituationen. Förra sommaren slogs också BUP Falköping och Lidköping ihop och då förlades verksamheten till Falköping.

Men efter 26 augusti kommer nu alltså BUP Falköping att enbart ha öppet en dag i veckan.

Socialdemokraterna, som befinner sig i opposition i Västra Götalandsregionen, har reagerat kraftigt på beskedet om BUP i Falköping.

– Vi tolkar det som en stängning. Personalen är omplacerad, säger Susanne Larsson (S), som under förra mandatperioden var ordförande för Skaraborgs sjukhus.

Detta är ett beslut som hon menar att Skaraborgs sjukhus styrelse och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden äger. Att det är öppet en dag i veckan tycker hon blir ”lite av ett spel för galleriet” och hon uttrycker oro för Falköpingssjukhusets framtid.

– Psykiatrin ska flyttas och nu detta, vad är nästa steg? När slås portarna igen för sjukhuset? frågar Susanne Larsson.

Är inte detta att dra på för stora växlar av denna flytt?

- Tidigare har det beslutats om att flytta psykiatrin och varje steg de tar påverkar. Det här är inte många anställda, men sjukhuset får en mindre och mindre bas, säger Susanne Larsson.