För biltrafiken är ombyggnaden däremot inte enbart positiv, visst är en rondell bättre än trafikljus, men vi har fortfarande en problematisk trafiksituation! För att avlasta trafiksituationen vid Ranten och uppnå en jämnare fördelning av trafikflödena i staden vill vi nu genomföra en förlängning av Hollendergatan.

I samband med att kommunen nu på allvar är igång med expansionen runt Fåraberget har vi nu ett mycket bra tillfälle att i ett slag lösa flera utmaningar, en avlastad trafiksituation vid Ranten, en vettig trafiklösning för de nya bostadsområdena vid Fåraberget samt en jämnare fördelning av trafikflödena i staden.

Adam Johansson (M), kommunalrådskandidat

Johan Eriksson (M), 2:e vice ordförande byggnadsnämnden

Christina Jorméus (M), 2:e vice ordförande tekniska nämnden

Pema Malmgren (M), ledamot byggnadsnämnden

Relaterat: Inte blev det säkrare på Ranten
Relaterat: Plan klar för nya villor på Tåstorp