Anna bedriver sin forskning vid Göteborgs Universitet i kombination med sin onkologtjänst vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Fakta: Bröstcancer

Bröstcancer är den största cancersjukdomen hos kvinnor och drygt 9 000 kvinnor får besked varj..

Fakta: Bröstcancer

Bröstcancer är den största cancersjukdomen hos kvinnor och drygt 9 000 kvinnor får besked varje år om sin cancer.

Förra året fick Anna Nordenskjöld 200 000 kronor av Lions Cancerfond Väst, där Lionsklubbarna i Falköping varit delaktiga med bidrag till fonden.

Annons

Detta forskningsprojekt avser att studera känsligheten för läkemedlet tamoxifen hos patienter med olika uttryck av receptorn för det kvinnliga könshormonet progesteron hos de patienter vars tumörer också uttrycker receptorn för det andra kvinnliga könshormonet östrogen.

Det kan bli av stor direkt betydelse för rådgivning om hormonell behandling och påverka behovet av kompletterande cellgiftsbehandling och/eller biologisk behandling av nyopererade bröstcancerpatienter med enbart receptorer för det kvinnliga könshormonet östrogen tumörerna.

Lions Cancerfond Väst är en viktig delfinansiär och som möjliggjort forskningsprojektet villsammans med bidrag från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Södra Älvsborgs Sjukhus.

Anna Nordenskjöld informerade också om ytterligare två intressanta projekt som hon medverkar i, och som berör radioterapi som kan minska återfall och om utvecklingen i bröstcanceröverlevnad. Dessa studier sker inom den patientnära forskningen och kanske inte får de stora rubrikerna, men är viktig för den enskilda patienten och dess närstående. Forskningen sker i nära samarbete med de vårdande enheterna runt om på de olika sjukhusen i vår region och därigenom komma patienterna till del i närtid.

Fotnot: Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning. Mängden receptorer av en viss typ är delvis ärftligt, men påverkas också av yttre omständigheter.

Källa: Wikipedia