Högertrafikomläggningen skedde klockan 05:00 söndagen 3 september 1967.

Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister från denna tidpunkt skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla till höger vid mötande trafik på enfiliga vägar.

– Det var oerhört välplanerat, både på riks-, regional- och lokalnivå, minns Carl-Johan som då var 19 år gammal och arbetade vid Vägförvaltningen, Skultorps vägmästarområde.

Övergången hade debatterats under stora delar av 1900-talet. 1955 hölls en rådgivande folkomröstning där drygt 80 procent röstade nej till högertrafik.

– Men trots detta fortsatte de allra flesta köra vänsterstyrda bilar. Det var som om man trodde att det blir nog högertrafik till sist i alla fall, säger Carl-Johan Bergström, som fram till pensioneringen arbetade som projektledare på Trafikverket.

Kampanjlåt

Och mycket riktigt, den 10 maj 1963 röstade Sveriges riksdag igenom högertrafikomläggningen som enligt beslutet skulle ske 1967. Ett gigantiskt omläggnings- och informationsarbete inleddes inför vad som kallades "Dagen H" och på radion spelades kampanjlåten "Håll dig till höger, Svensson" flitigt.

– Inför omläggningen genomfördes en jättestor inventering av vilka åtgärder som behövde göras. Vi började säkert ett par år före med arbetet i vårt område, Skultorps vägmästarområde, där vi ansvarade för ungefär 35 mil väg, säger Carl-Johan.

Man byggde om korsningar och busshållplatser och skyltade om. Skyltar som inte skulle gälla förrän efter omläggningen sattes upp och täcktes med aluminiumfolie.

Provkörning

Annons

Under natten för omläggningen förbjöds all onödig privattrafik och arbetet pågick hela natten.

– Vi åkte runt hela området och tog bort folien på de nya skyltarna, skruvade bort de som inte skulle vara kvar och satte upp nya. Sedan provkörde arbetsledningen alla vägar för att se att allt stämde.

– Jag minns att vi använde våra privata bilar och vid ett tillfälle blev vi stoppade av polisen som undrade varför vi åkte omkring på vägarna fast det var förbjudet. Som tur var hade vi ett skriftligt tillstånd att visa upp, säger Carl-Johan.

Klockan 05:00 skulle arbetet vara klart och högertrafikomläggningen officiellt genomförd. Trafiken släpptes på gradvis under dagen och hade begränsad hastighet för att underlätta sidbytet och undvika olyckor.

I Skövde Nyheter dagen efter kunde man konstatera att inte en enda trafikolycka inträffat i Skaraborg sedan högertrafiken infördes. Totalt i Sverige hade 157 olyckor inträffat, dock ingen med dödlig utgång.

Fortsatte till vänster

Carl-Johan kan heller inte minnas att några allvarligare incidenter inträffade i samband med att trafiken återupptogs.

– Nej, det gick bra, bättre än förväntat. Fast vår granne på sommarstugan körde ut mjölk med häst och vagn. Hästen lärde sig aldrig gå på höger sida utan fortsatte gå på vänster sida där han alltid gått.

Vad var den stora vinsten med högertrafikomläggningen?

– Förutom att vi anpassade oss till omvärlden så i fick ju nya, fräscha vägmärken och en bättre trafikmiljö. Det är mer praktiskt att köra en vänsterstyrd bil i högertrafik, till exempel har man bättre sikt när man ska köra om. Men den största vinsten var nog ändå att den omfattande kampanjen medförde en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet hos allmänheten.

– Före högertrafikomläggningen rådde i princip fri fart på de svenska vägarna. Man skulle "köra efter omständigheterna". Ett par år före omläggningen infördes begränsad fart på vissa vägar under sommartid. Det var så man började smyga in de fartgränser som vi ju, tack och lov, har idag. Efter 3 september 1967 råder fartbegränsningar på samtliga vägar i Sverige, säger Carl-Johan Bergström.