Fabriken på Öland beskrivs som föråldrad och inte tillräckligt effektiv.

– Vi har två cementugnar, en från 1952 och en från 1962. De har moderniserats men det finns inte förutsättningar för att de skulle kunna vara lika energieffektiva som företagets andra ugnar. En miljöinvestering skulle betyda en helt ny ugn och det är inte ekonomiskt försvarbart, säger fabrikschefen Jörgen Staflund till Skaraborgs Allehanda.

Det är nu möjligt att en del av tillverkningen i stället flyttas till anläggningen i Slite på Gotland. 75 personer arbetar på fabriken på Öland och deras framtid är i nuläget oviss. I nästa vecka ska MBL-förhandlingar inledas på Cementa i Degerhamn.

– Jag kommer att vara med i processen och göra allt för att det ska bli så bra som möjligt för medarbetarna och företaget, säger Jörgen Staflund.