Köerna är alldeles för långa, många medarbetare söker sig bort från vården och mediabilden är negativ.

I sådana lägen brukar de olika politiska partierna slå hårt mot varandra och förmedla ett budskap att det andra laget är kass och måste bytas ut.

I Västra Götalandsregionen är läget något annorlunda just nu. Den GrönBlå ledningen har pratat sig samman med oppositionen och på flera områden är alla partier överens om att stora förändringar måste ske.

Under denna mandatperiod har stora belopp tillskjutits vården. Vi har fler anställda än någonsin tidigare, men också rekryteringsproblem. Ett sätt att hantera problemen är att beskriva det som ett nationellt problem och därmed säga att vi är inte sämre än andra landsting.

Rubrikerna i media är stora då något går snett. Självfallet strävar alla inom vården att göra sitt allra yttersta, men de allra flesta patienter är väldigt nöjda med den behandling de får. Det görs varje dag fantastiska insatser, men de hamnar sällan i rampljuset. Om något fungerar som det ska så ger det ingen uppmärksamhet.

Annons

Sammantaget har vi kommit fram till att det inte räcker med att anställda fler, öka resurserna eller försöka sig på fruktlösa sparbeting. Istället måste en stor förändring ske.

Inför valet 2018 anser många att det är hälso- och sjukvården som är den viktigaste frågan. Som kristdemokrater är denna vår viktigaste fråga inför ännu ett val, och vi ber om väljarnas förtroende att få vara med och leda Västra Götalandsregionen ännu en mandatperiod.

Den omställning vi handlar om innebär att sjukhusen får förändrade uppgift. De flesta patienter vill ha tillgång till vården nära där man bor, men är också beredda att vid speciella tillfällen resa till ett annat sjukhus. Den gång man ska byta en höftled vill man att det sker av ett team som regelbundet gör detta. Inför en stor operation vill man känna trygghet att den utförs på det allra bästa sättet. Tyvärr kan vi konstatera att ett stort antal vårdskador sker idag. Därför måste det ske stora förändringar av vad ett sjukhus tillhandahåller för utbud.

Likaså behöver den nära sjukvården byggas ut för att klara av fler behandlingar, då särskilt sådana som inte behöver det stora sjukhusets resurser. I Skaraborg har vi kommit längre med primärvården än i andra delar av vår region och denna utveckling måste förstärkas.

Vi måste också göra mycket stora förändringar av våra informationssystem. Sverige är ett framstående IT-land, men sjukvården ligger långt efter. Satsningen på Framtidens Vårdinformationsmiljö är en mycket stor satsning som kommer att avlasta för personalen men också gynna patienterna. Att inte sjukhusläkaren kan läsa vad vårdcentralsläkaren kommit fram till, via sin egen skärm, är fullständigt otidsenligt. Att skicka pappershandlingar mellan vårdnivåerna är gammalmodigt. Att det fortfarande faxas mellan regionen och kommunerna kan inte förklaras.

Listan på åtgärder inom omställningen är mycket lång och det som nämns ovan är endast några saker. Den närmaste tiden kommer många av regionpolitikerna att vara aktiva med att informera om förändringarna och säkert kommer det att bli många debatter kring vården.

Som kristdemokrat har jag mitt partis uppdrag att ta ansvar för att verka för en stor utveckling, men också förändring av vården. Enkelt uttryckt säger vi att varje medborgare ska få rätt vård när behoven finns.

Conny Brännberg (KD)

Regionpolitiker