Conny Johansson utsågs till kommunstyrelsens ordförande efter valet 2014.

Men hans politiska arbete för Socialdemokraterna startade redan i början på 1990-talet.

Det följde på ett fackligt engagemang inom Kommunal på Falbygdens sjukhus.

1994 valdes han in i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna, och blev samtidigt ledamot i kommunstyrelsen.

Efter valet 2002 blev Conny Johansson vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsråd. Den rollen bar han fram till oktober 2008, när Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna formerade en ny majoritet, och Conny Johansson blev förste vice ordförande och kommunalråd.

Efter valet 2014 utsågs Conny Johansson till kommunstyrelsens ordförande.

Våren 2010 fick han beskedet att han drabbats av cancer. I en intervju i juli 2012 berättade han om hur läkarna gett honom en begränsad tid, men att behandlingen mot alla odds hade effekt.

Vid sidan av det politiska arbetet var han engagerad i nätverket Cancer mitt i livet, med uppgift att verka för att cancerdrabbade och deras familjer ska få ett bättre stöd i vården.

— Vården är skicklig på att operera med dålig på att tala med människor, sa han i en intervju för två år sedan.

Conny Johansson sörjes närmast av tre söner, mor och syster.