Cruisingen har hittills varit välorganiserad av ideella krafter som gett Tidaholm ett gott rykte långt utanför kommunens gränser och blivit en viktig del för besöksnäringen.

Stoppas cruisingen av länsstyrelsen, trots godkännande från polis och kommun, kommer den att genomföras ändå utan ansvariga och med behov av ökade polisinsatser. Detta kommer att vara negativt för Tidaholm. Våra politiker och tjänstemän, med Anna-Karin Skatt och Eva Thelin i spetsen, bör förhindra att Tidaholm får ett försämrat rykte och att ideell verksamhet motarbetas. Är det dags att hävda det lokala självstyret – en juridisk petitess kan inte få ställa till så mycket oreda.

PH