Årets intensiva torka har exponerat även det svenska jordbrukets sårbarhet för ett mer extremt väder, som antas bli allt vanligare i ett förändrat klimat. Lantbrukare har fått se förlorade eller kraftigt minskade skördar och bete som torkat bort. Detta har redan lett att många djur slaktas innan det var tänkt. I förlängningen drabbar torkan oss alla genom höjda matpriser och på sikt rentav brist på vissa livsmedel.

Regeringen har presenterat ett nationellt åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av torkan. Regeringen har sedan tidigare även stärkt upp landsbygdsprogrammet.

Det är svårt att förbereda sig för sådan torka som vi sett i år, men det är just det vi måste göra. Klimatförändringarna är här och nu. Jordbruket måste både anpassas till ett förändrat klimat och snabbare ställa om att bli mer långsiktigt hållbart. Ett jordbruk som värnar biologisk mångfald, till exempel genom naturbeten med träd, buskar som skuggar, binder också mer kol och är mer robust mot torka.

Det går att stärka matproduktionen i Sverige och minska miljöpåverkan även i ett förändrat klimat. Regeringen har påbörjat arbetet med att säkra lantbrukets långsiktiga vattenförsörjning. Det finns också stora vinster att göra genom att minska import av det som kallas lantbrukets insatsmedel, det vill säga drivmedel, foder, gödsel och bekämpningsmedel. Miljöpartiet vill göra det svenska lantbruket självförsörjande på riktigt.

Annons

I stället för att köpa fuldiesel från Ryssland kan svenska lantbrukare producera sitt eget bränsle. Regeringen har satsat 270 miljoner kronor på stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel under 2018 och även tillsatt en utredning för att lösa frågan om stöd till biogas på längre sikt. För att främja omställningen till en fossilfri fordonsflotta vill vi införa en bonus för biogas- och eltraktorer.

Även djuren ska äta svenskt, till exempel kan importerat sojafoder ersättas med svenskt växtprotein som åkerböna och ärter. Vi vill införa ett särskilt stöd till lantbrukare som odlar proteingrödor.

Miljöpartiet vill också sänka inkomstskatten och arbetsgivaravgiften i landets 23 mest utsatta glesbygdskommuner samt införa en skatt på importerat, antibiotikapumpat ”fulkött” som skulle göra det lättare för svenska bönder att konkurrera med producenter från länder med lägre krav. Vinsten från förnybar energi, som vind- och vattenkraft, ska också stanna i de regioner och kommuner där den produceras.

Karolina Skog (MP), miljöminister

Camilla Funke (MP), kandidat #2 till kommunfullmäktige i Falköping