Var finns ledaren som styr vårt land framåt?

Måhända spretar mina tankar åt flera håll men jag saknar en ledare som pekar ut riktningen för åtminstone de kommande 4 åren. Tycker inte det är för stort krav om man ser tillbaka på förutvarande 4 års period där det var ett ständigt velande och anpassning till vågmästare som hotade att förkasta förslagen om man inte fick vara med.

Om man skulle jobba så här i stora företag och styrelser med en massa ”vågmästare” blir ju beslutsfattandet ohållbart och man tappar fart och mål.

Ett annat ex. ta en lagsport med 8 spelare ( jmf partiledare) som inte följer klubben eller lagledningens mål och strategi utan alla drar åt olika håll så leder motsättningarna till dåliga resultat.

Jag säger inte att en ”diktator” är lösningen men att inte samarbeta på ett ansvarstagande sätt leder inte framåt. Det man ständigt hör på riksnivå är att inte samarbeta med SD. En alltför enkel och troligen ogenomtänkt ståndpunkt. Vad vill man gemensamt göra istället, det skulle jag vilja att vår framtid handlar om.

Nej låt SD vara med, syna dem och svaret kommer om deras politik är vägen framåt. Om inte så blir det en självsanering. När samarbetet med SD kommer på tal drar man ibland ramsan om deras rötter i nazismen, och avfärdar omgående deras förslag, men hur vore det att sopa framför sin egen dörr och se vad andra gamla partier har i bagaget när man ändå gräver i det förflutna.

Annons

Under andra världskriget ändrade många svenskar sin politiska uppfattning och blev nazianhängare dock lite anonymt. Inte helt oväntat kom dessa bl.a. från högerkanten. Är det avknoppningar därifrån som idag representerar SD? Tror inte det. Snarare dåvarande högerpartiet som idag heter moderaterna.

Under samma period, andra världskriget, härjade kommunismen österifrån, de drabbade folken i östländerna tyckte inte om denna behandling när självstyret försvann. I vårt land har kommunistpartiet ändrat namn till vänsterpartiet.

Socialdemokraternas tidigare lovvärda kamp för alla anställdas rätt har varit en hjärtefråga, men idag står LO facken och mässar för döva öron. På byggarbetsplatser anlitar de stora drakarna utländsk arbetskraft med lönedumpning och tveksamma villkor. Är det den nya svenska modellen? Den gamla modellen som man ständigt framhåller har urvattnats. Om man inte reagerar på detta kommer fler branscher att följa efter. Vakna och agera!

Men så låg är inte nivån att SD ens nämner detta. De vill framåt och inte bara se bakåt.

Så hur ska vi ha det? I Skåne har man kommit längre än landet i övrigt. SD växer rejält i många kommuner och är i högsta grad med i det kommunala arbetet. Visst finns det motstånd men att inte verka för att arbeta gemensamt framåt leder ingenstans. I vår demokrati har alla partier som klarar 4%-spärren rätt att föra sin agenda men det blir för lite verkstad. Borde inte färre partier klara av att samverka och komma framåt? Nu är man mest koncentrerad på att inte släppa in SD.

För min del som inte alls är på sociala medier utan har min uppfattning är det intressant att möta människor, unga som gamla, de är bekymrade över hur det är och det är många obesvarade tankar/frågor som de flesta har som inte känner igen sej. Tycker annars att kommunala politiker gör sitt bästa efter sin förmåga men det räcker inte för landets bästa.

Min avsikt är inte att spy på olika partier som jag nu gör utan se det som en åsikt som kan leda framåt.

Yttrandefrihet..det är bra.