Tänk dig någon med stort vårdbehov, som möter flera olika vårdinstanser och riskerar att hamna i en situation där ingen läkare har en helhetsbild. Det skapar osäkerhet och otrygghet för en person som redan befinner sig i en utsatt situation och i värsta fall ökar risken för felbehandling.

När du känner din läkare skapas ökad trygghet, bättre tillgänglighet, högre kvalitet och en mer effektiv sjukvård.

När du känner din läkare slipper du dra hela din sjukdomshistoria vid varje besök. Mindre besvär kan enkelt lösas med ett telefonsamtal eller ett mejl. Du får dessutom en läkare som tar ansvar för dig genom hela sjukvårdskedjan och har kontroll över dina mediciner.

Trots tidigare satsningar genom åren har det inte lyckats med att skapa samma starka primärvård som finns i nästan alla andra jämförbara länder. En orsak är att det i Sverige finns alltför få specialister i allmänmedicin, allmänläkare.

Vi måste fortsätta att utbilda fler allmänläkare, men vi måste också göra det attraktivt för dem som redan är allmänläkare att arbeta på en vårdcentral.

Det dominerande skälet till att allmänläkare slutar eller går ner i arbetstid är att arbetsbelastningen är för hög. Den enskilde allmänläkaren är helt enkelt ansvarig för alltför många patienter. Liberalerna vill därför införa ett system där vårdcentraler som erbjuder sina patienter en husläkare får en högre ersättning, så fler läkare kan anställas och att var och en ansvarar för färre patienter. En fast, namngiven husläkare skapar förutsättningar för en nära vård som på riktigt kan ta ett helhetsansvar för dig som patient.

Annons

För Liberalerna är detta den viktigaste reformen i Västra Götalandsregionen för den kommande mandatperioden. Det är dags att få en nära vård där du känner din läkare och där din läkare känner dig.

Pär Johnson Liberalerna

Kandidat till regionfullmäktige

Jonas Andersson Liberalerna

Regionråd och kandidat till regionfullmäktige

Relaterat: Djupt tacksam och rosenrasande på sjukvården
Relaterat: Sjukvårdspartiet: Öppna stängda akuter
Relaterat: SD: Skär i kulturen för att satsa på sjukvården