20 september 2016 kunde vi som första tidning berätta om att en läkare på Skaraborgs sjukhus stängts av för en kritiserad vårdmetod.

Läs mer: Läkare har stängts av - använde sovjetisk behandlingsmetod

Läs mer: Han opererades med kritiserade metoden

Metoden ersätter gips när olika typer av benbrott ska fixeras för att kunna läka. Den så kallade Ilizarov-metoden prövades första gången på sjukhuset år 2002.

2014 upphörde användningen av Ilizarov-metoden på Skaraborgs sjukhus efter att den hade ifrågasatts. Under våren 2016 anmäldes läkaren av två kollegor till Inspektionen för vård och omsorg IVO. Kollegorna hävdade att 49 patienter har felbehandlats.

Läkaren utreddes av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och fick i september 2017 en prövotid på tre år.

Läs även: Läkare kritiseras för användande

Läs även: Han försvarar kritiserade metoden

Annons

Nu är IVO klart med sin utredning av hur vårdgivaren, alltså Skaraborgs sjukhus, hanterat ärendet. I beslutet kritiserar IVO Skaraborgs sjukhus för att ha brustit i att leda och planera verksamheten vid ortopedkliniken SkaS Skövde, vilket har fått allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten.

Av de 39 fall som anmäldes som vårdskador bedömer IVO att ett stort antal av dessa patienter inte har behandlats i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienterna "har därför inte fått en sakkunnig och omsorgsfull vård"

Sjukhuset har brustit genom att inte ha en strukturerad kvalitetsgranskning på verksamhets- och individnivå. Detta har lett till att kravet på god vård inte har kunnat upprätthållas.

Däremot konstateras att sjukhuset sedan ärendet inleddes genomfört en rad förändringar som man tror hindrar en upprepning. IVO kommer därför inte att vidta några ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.