Beslutet berör över 28 000 personer.

– Våra anställda förväntas inställa sig för tjänstgöring i händelse av höjd beredskap eller krig, säger Julia Simryd på Nationella operativa avdelningen till tidningen.

Beslutet innebär konkret att varje anställd inom kort får en krigsplaceringsorder med information om var och när denne förväntas inställa sig. Enligt Simryd ska de flesta dock placeras där de till vardags jobbar.

(TT)