Hösten 2016 påträffades två halshuggna män under kullerstenarna på Köttorget i Falköping, nära S:t Olofs kyrka. Männen visade sig härröra från vikingatiden och fyndet fick snabbt massmedial uppmärksamhet.

Egil Josefson berättar i årsboken Falbygden om spännande fynd under rubriken ”Två huvuden kortare”. Innehållet i den 72:a årsboken bjuder på stora variationer – både dåtid och nutid.

Marita Wass har varit flitigt i farten och speglar Åsarps hembygdsförening, Vita Bandet i Falköping och Falköpings bankvärld.

Stina Linnarsson bidrar med ett par okända Jönndikter och skriver också om två Falköpingsförfattare som inte alla känner till. Gruppen Skördetid ges lite av sin historia och skribenten Erling Öhrnell tittar också på några bilder av konstnären Jalmar Lindgren.

Serafia Nilsson föddes Larsson och tillhörde stans glasmästarsläkt. Boken berättar intressant om hennes liv och leverne. Bakåt blickar Yngve Pettersson i sin resa under 30- och 40-talet.

50-talet får också sin beskärda del genom Anders Mörks skriverier om julgransplundringar och Urban Lundbergs berättelser om telegraf, telefoner och telefonister i Falköping. Urban jobbade tidigt som bl.a telegrambud.

Margareta Fridh- ordförande i bygdens hembygds- och fornminnesförening – skriver förord och inbjuder till Kavlåsstugan och kaffekalas andra advent.

Texterna är rikt illustrerade med bilder. Redaktörer för boken är Lena Persson och Båsse Johansson.

Annons

Årsboken ”Falbygden” utgiven av Falbygdens hembygds- och fornminnesförening pryds i år av ett foto av Alvareds bo. Bilden är tagen av Marita Wass.