En metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och förutsättningar.

Så beskrivs det internationella projektet Leader som idag finns fördelat på 48 områden i Sverige för att föreningar, företag, kommuner och andra organisationer enkelt ska kunna söka stöd för ekonomisk utveckling på landsbygden.

2016 startade Leader Östra Skaraborg upp sin verksamhet i Tidaholm, Falköping, Skövde, Hjo, Tibro, Habo och Mullsjö. Varje kommun har representanter från föreningslivet, det privata näringslivet och kommunen i styrelsen och finansierar dessutom 33 procent av projektet medan resten bekostas av statliga medel och EU.

– Vi har nu hållit på i lite drygt två år eftersom att man kom igång senare än planerat, och tanken är att vi ska fortsätta till år 2022 eller tills pengarna tar slut, säger Jesper Uvesten, verksamhetsledare för projektet.

34 projekt hittills

Ekonomiska medel ges i form av projektstöd till allmännyttiga insatser eller företag, och fokus ligger på de fem insatsområdena näringslivs- och besöksnäringsutveckling, invandring som resurs, ett samhälle för alla och hållbara energisystem.

– Eftersom att Jordbruksverket tar besluten så är vi inte jäviga utan kan stötta och hjälpa de som ansöker om bidrag på ett helt annat sätt, säger Jesper.

I nuläget har 64 procent av den totala budgeten på 38 miljoner beviljats i sammanlagt 34 projekt där majoriteten varit projektstöd till allmännyttiga insatser. Fördelningen kommunerna emellan har varit relativt jämn och hittills är hållbara energisystem det enda området inget projekt startats inom.

Annons

Fördelaktigt att samarbeta

Styrelseledamöterna Malin Lundberg och Magnus Sundén, tillika näringslivschefer i Tidaholm respektive Falköping, är mycket nöjda med projektet hittills.

– Jag tycker det är rätt fantastiskt att vi själva har fått vara med och ta fram strategier för vad vi vill satsa på. Vi har hittills haft två utmärkta exempel där projektet stöttat upp näringslivet i Falköping när man utvecklat varumärket Visit Hornborga, samt förnyat Nyföretagarcentrum, säger Magnus och får medhåll av Malin.

– I Tidaholm har vi bland annat haft besöksnäringsprojektet Outdoor Hökensås tillsammans med tre andra kommuner där man arbetat fram en otrolig potential som kanske aldrig kommit fram annars. Leader är en otrolig möjlighet för att hitta medel till att utveckla den lokala besöksnäringen och en av fördelarna är att det även finns plats för de mindre projekten, säger Malin.

Och just samarbetet kommunerna emellan menar man har varit extra betydelsefullt.

– Det är väldigt fördelaktigt när vi kan driva projekt tillsammans, vi kan både dra nytta och lärdomar av varandra. Man kan hitta flera projekt som inte hade nått samma framgång utan Leader och där vi har lärt oss tekniker var det gäller att samverka på rätt sätt, säger Magnus.

Satsar på paraplyprojekt

Under den resterande perioden vill man förutom de externa projekten, även jobba mer aktivt med egna paraplyprojekt.

– Fördelen med paraplyprojekt är att vi äger projekten och därmed tar på oss den stora delen administration. De underlättar för de som söker ekonomisk stöttning, säger Jesper och berättar att man har fyra teman i form av events, lokal mat, digitalisering och förstudier på gång.

Just nu pågår bland annat två LAG-ägda förstudier om kompetens och ledarskap, samt inspirerande handel, där man försöker lyssna av bland småföretagare hur framtiden ser ut och analysera vad de skulle behöva för stöd långsiktigt.

– En del projekt som vi känner inte har en tillräckligt stark förankring mår väldigt bra av en förstudie, säger Malin.

Dessutom kommer man i maj även att starta upp REKO-ringar i projektet UltiMat med handläggare Sara Linder i spetsen. Konceptet bygger på att privatpersoner kan beställa mat direkt från småskaliga producenter via sociala medier och sedan hämta ut dem vid specifika utlämningstillfällen varannan vecka.

– Hittills har vi kört igång i både Skövde och Falköping, och det har gått strålande. Man ser att den här formen av direkt handel håller på att förändra hela landsbygden, säger Niclas Fällström, ordförande för Leader Östra Skaraborg.