– När vi får fler poliser ökar också belastningen på rättskedjan efter dem och moderaterna vill satsa tolv miljarder på rättsväsendet, förklarar Norlen.

Hur mycket av de pengarna går till polisen?

– Sju miljarder, resten ska satsas på åklagare, tullverket, Säpo och domstolarna, inflikar riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M).

I dag har tingsrätten tio domare, nio rådmän och en lagman. Men lokalerna har kapacitet för att man skulle kunna växa när det gäller antalet anställda.

Flytta ansvaret

En sak som de vill ändra på är att flytta ansvaret för rättsväsendet från justitiedepartementet.

– Vi ser ju i länder som Polen och Ungern att man blandar sig domstolarnas arbete och påverkar det negativt. Vi är inte där nu, men i ett skymningsläge skulle Sverige kunna få en auktoritär regering och då vore det bra om ansvaret inte låg på ett departement under regeringen, förklarar Norlen.

Var ska det ligga enligt er uppfattning?

– Konstitutionsutskottet är en möjlighet och JO skulle kunna ha ansvaret för tillsynen av domarna, fortsätter moderaten.

De menar att domstolarna är en bärare av rättsstatens värde och därför bör ligga hos en mer fristående institution. Det ska helt enkelt bli svårare att ta kontrollen över dem.

Diskutera med personalen

Under dagen fick de också möjlighet att diskutera det aktuella läget med personalen.

Annons

– Det har under någon period funnits någon vakans, men nu ser det bra ut och Skaraborgs tingsrätt har mycket hög uppklarningsprocent, konstaterar Andreas Norlen.

I storstäderna är personalomsättningen betydligt högre än i Skaraborg.

– Det betyder också att man här fått en kontinuitet och stor erfarenhet, menar KU-ordföranden.

Brottsoffer i centrum

Men vill också öka fokuset på brottsoffren eftersom de menar att gärningsmännen står i centrum i dag. Moderaterna vill dessutom fördubbla de skadestånd som döms ut enligt praxis i dag.

Ett mordförsök som i dag ger ett skadestånd på 125 000 kronor skulle med moderaternas förslag istället hamna på 250 000 kronor.

I många fall har inte tillräckligt med pengar för att betala beloppen, men då kan den utsatte få hjälp av brottsoffermyndigheten.

– Det är dock viktigt att man fortsätter driva in pengarna även om ersättningen betalts ut av myndigheten, fortsätter Norlen.

Juridisk bakgrund

Han har själv juridisk bakgrund och har skrivit en doktorsavhandling om avtalsrätt. Andreas har inte själv arbetat med brottsmål, men varit universitetslärare i ämnet.

– Men givetvis följer jag de här frågorna, konstaterar moderaten.

Men partiet konstaterar också att det finns mycket att arbeta med.

– Otryggheten ökar, kriminella flyttar fram sina positioner och svensk polis är i kris. Utredningsresultaten är de sämsta på mycket länge och även Skaraborgs tingsrätt har under perioder märkt att antalet mål minskat.

De menar att situationen är mycket allvarlig om allmänhetens får ett minskat förtroende för rättsväsendet.

– Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika, säger Cecilia Widegren.

Därför har M tagit fram ett antal punkter som de vill förändra:

• Fler brott ska utredas och klaras upp.

• Skadestånden till brottsoffer ska fördubblas.

• Stärk domstolarnas oberoende.

FAKTA: Skadeståndshöjningarna

Här följer några exempel på hur moderaterna vill höja ersättningsnivåerna:

• Vål..

FAKTA: Skadeståndshöjningarna

Här följer några exempel på hur moderaterna vill höja ersättningsnivåerna:

• Våldtäkt ger i dag ett skadestånd på 100 000 kronor, med moderaternas förslag hamnar det på 200 000 kronor.

• Grov våldtäkt ger i dag ett skadestånd på 150 00 kronor, med moderaternas förslag hamnar det på 300 000 kronor.

• Försök till våldtäkt ger i dag ett skadestånd på 50 000 kronor, med moderaternas förslag hamnar det på 100 000 kronor.

• Våldtäkt mot barn ger i dag ett skadestånd på 100 000 kronor, med moderaternas förslag hamnar det på 200 000 kronor.

• Mordförsök ger i dag ett skadestånd på 125 000 kronor, med moderaternas förslag hamnar det på 250 000 kronor.

• Synnerligen grov misshandel ger i dag ett skadestånd på 100 000 kronor, med moderaternas förslag hamnar det på 200 000 kronor.

• Rån med vapen ger i dag ett skadestånd på 12 000 kronor, med moderaternas förslag hamnar det på 24 000 kronor.