Barnens hus är en tillgång för både tidaholmare och turister. Retrostilen och enkelheten gör leklandet på Norra Kungsvägen unikt i sitt slag, och nyligen fick man kvitto på att konceptet går hem bland besökarna.

I mars förra året blev Barnens hus framröstat till Sveriges tredje bästa inomhuslekland av barnsemester.se.

Tydligare inriktning

Men kanske är Barnens hus fulla potential inte nådd? Idag drivs Barnens hus som ett arbetsmarknadsprojekt under Arbetsmarknadsenheten, men för att kunna utveckla verksamheten vidare bör leklandet ha en tydligare inriktning mot besöksnäring.

Det anser både social- och omvårdnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som tillsammans utrett möjligheterna till en organisatorisk flytt av verksamheten.

Annons

— Vi har fört diskussioner kring Barnens hus, och vad vi vill ha verksamheten till, under en längre tid. Vill vi utveckla det som besöksmål eller som arbetsmarknadsprojekt? För att utveckla verksamheten som besöksmål bör Barnens hus flyttas från social- och omvårdnadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, säger Christer Johansson (S), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden.

Åtta-nio tjänster

Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden säger att kultur och fritid inte är främmande för denna förändring.

— Under vissa förutsättningar kan vi tänka oss att ta över verksamheten, men då måste vi vara fria att utveckla verksamheten med fokus på besöksnäringen, säger Karlsson.

Han nämner också att bemanningen måste säkerställas och att investeringar görs så att verksamheten drivs i ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade lokaler.

— Det finns stora renoveringsbehov.

Åtta-nio tjänster behövs för att driva Barnens hus.

— Det kan mycket väl vara samma personal som jobbar där nu, förtydligar Bengt Karlsson.

Nya möjligheter

Båda nämnderna tycker att en organisatorisk flytt bör ske.

Skulle Barnens hus hamna på kultur- och fritidsnämndens bord öppnar det för nya möjligheter, berättar Christer Johansson:

— Det finns bland annat önskemål om utökade öppettider. Det är en sådan sak som vi har svårt att tillgodose i dagsläget men som skulle kunna bli möjligt om verksamheten flyttas.