På ett gemensamt möte den 16 april, mellan presidierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs sjukhus styrelse, där både Johan Ask och Susanne Larsson ingår, fick vi information om att BUP:s öppenvårdsmottagning inte skulle kunna ha öppet under vecka 25-34 på grund av personalbrist.

Att stänga under sommaren tillfälligt är ganska vanligt inom vården för att kunna ge personalen semester. Det vi också fick besked om var att det är svårt att rekrytera personal till BUP-verksamheten, vilket skulle kunna medföra problem även under hösten.

Relaterat: Debatt: Har majoriteten tappat kontroll över vården i Skaraborg?

Men det finns inga beslut tagna av politiken att stänga BUP-mottagningen permanent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att föra en dialog med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus varför denna åtgärd tillkommit, utan att vi har fattat något som helst beslut.

Relaterat: BUP minskar öppettider drastiskt

Vi behöver ha ett BUP-lyft i Skaraborg, så det blir attraktivt att jobba inom denna verksamhet. Detta för våra barn och ungdomars skull som behöver den här vården. Vi behöver en plan för att utveckla den nära vården för barn och unga som har psykisk ohälsa, likaså en plan för att kunna kompetensförsörja med personal på ett bra sätt.

Gunilla Druve Jansson (C)

Ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra