Många ungdomar i Skaraborg är nu i full färd med att söka sommarjobb. Ett alldeles eget första sommarjobb eller extrajobb är stort. Det kommer med en känsla av självbestämmande att tjäna sina första egna pengar. Moderaterna vill att fler ungdomar ska kunna få sitt första sommarjobb eller extrajobb och att fler ska kunna starta sitt eget företag. Därför vill vi se till att UF erbjuds på alla Sveriges gymnasieprogram.

Annons

Ung företagsamhet, UF, är ett utmärkt exempel på hur entreprenörskap bör uppmuntras redan i skolan. Nu i mars äger Skaraborgs regionala UF-mässa rum i Lidköping. 744 elever driver under läsåret ett UF-företag som sedan bedöms och utvärderas. Det motsvarar en höjning mot förra året, något som är mycket välkommet. Men fortfarande är fördelningen över gymnasieprogrammen sned. Andelen elever som deltar skiljer sig mycket åt mellan programmen. Alldeles för få elever som exempelvis läser ett yrkesprogram läser UF. Även dessa elever har stor nytta av att göra det. Många av de som läser bygg- och anläggning -, el- och energi-, VVS- och fastighets- samt hantverkarprogrammen kommer troligtvis att starta ett eget företag i framtiden. Det är viktigt att de då har kunskap och de bästa av förutsättningar för att kunna starta sitt företag.

Idag måste UF-företagen avvecklas vid läsårets slut. De har inte heller möjlighet att kunna ansöka om en F-skattesedel för att driva sitt företag vidare. De elever som idag vill driva sitt företag vidare efter läsårets slut måste först avveckla företaget för att sedan starta upp det på nytt i en annan form. Detta är en mycket onödig process som hämmar att eleverna går vidare och fortsätter med sitt företag. Företagsidéerna är ofta innovativa och har stor potential att kunna utvecklas och leva vidare. Därför vill vi riva de hinder som idag försvårar för UF-företagen att kunna fortsätta verksamheten efter UF-tiden. Det vore ett enkelt sätt att få fler ungdomar i arbete och fler ungdomar att starta och driva sitt egna företag. Det vore att främja entreprenörskap på riktigt.

Fyra av fem jobb finns i småföretag och småföretagen kommer även i framtiden att vara de som ger ungdomar sitt första sommarjobb. Redan i skolan måste entreprenörskap därför uppmuntras. UF är ett utmärkt exempel på detta. För att fler ungdomar på riktigt ska uppmuntras att starta företag i framtiden krävs dock att UF erbjuds på alla gymnasieprogram och att möjligheten att driva sitt UF företag vidare efter läsåret ökar.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot från Skaraborg