Det var med – milt sagt – stor förvåning vi möttes av nyheten att den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsverksamheten vid Falköpings sjukhus stängs ner. Trots att ingen information gått ut till oss politiker och inga som helst beslut är fattade i varken Östra hälso-sjukvårdsnämnden eller Skaraborgs Sjukhus styrelse har saken MBL-förhandlats med facken och flytten påbörjats. Det är lindrigt uttryckt anmärkningsvärt.

Relaterat: BUP minskar öppettider drastiskt

Har dessa beslutande församlingars respektive ordföranden, Gunilla Druve Jansson (C) och Ulla Britt Hagström (L), ingen som helst kontroll över de verksamheter de är satta att styra? Är målet för den moderatledda majoriteten att helt stänga Falköpings sjukhus? Vi befarar att så är fallet, sedan den styrande majoriteten först tog beslut om att flytta hela psykiatrin från Falköping och nu kommer beslutet om att barn- och ungdomspsykiatrin går samma väg. Det finns skäl för Druve Jansson (C) och Hagström (L) att ge både oss och väljarna besked – innan valet.

Johan Ask (S)

Vice ordförande SkaS

Susanne Larsson (S)

2:e vice ordförande Östra HSN